THÔNG TIN TRUYỆN

Trí Tuệ Đại Tống

Thể loại: Lịch Sử

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Trí Tuệ Đại Tống

    Đánh giá: 8 /10 từ 5 lượt

Nếu bạn đã từng đọc Đường Chuyên thì nhất định không thể bỏ qua bộ truyện này. Tuy không vượt qua cái bóng của Đường Chuyên nhưng truyện vẫn đạt top 5 thể loại lịch sử quân sự trên qidian

Hành văn tinh tế, có sự thông hiểu sâu sắc về lịch sử, nhân vật được phác họa một cách tỉ ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C594 - Q.15 - Chương 67 - Chương Cuối (7)

6 năm trước

C593 - Q.15 - Chương 66 - Chương Cuối (6)

6 năm trước

C592 - Q.15 - Chương 65 - Chương Cuối (5)

6 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Q.1 - Chương 1 - Đẩy Cửa Một Cái Đã Là Ngày Hôm Qua.

6 năm trước

C2 - Q.1 - Chương 2 - Sinh Tồn Nơi Hoang Dã. (1)

6 năm trước

C3 - Q.1 - Chương 3 - Sinh Tồn Nơi Hoang Dã. (2)

6 năm trước

C4 - Q.1 - Chương 4 - Sinh Tồn Nơi Hoang Dã. (3)

6 năm trước

C5 - Q.1 - Chương 5 - Trở Về Nhân Gian.

6 năm trước

C6 - Q.1 - Chương 6 - Cuộc Sống Là Người Thầy Tốt Nhất.

6 năm trước

C7 - Q.1 - Chương 7 - Đậu Sa Quan.

6 năm trước

C8 - Q.1 - Chương 8 - Cái Mầm Đọc Sách.

6 năm trước

C9 - Q.1 - Chương 9 - Cuộc Sống Ở Đậu Sa Trại.

6 năm trước

C10 - Q.1 - Chương 10 - Quan Sai Bắt Tráng Đinh..

6 năm trước

Trang 1/60