THÔNG TIN TRUYỆN

Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Thể loại: Lịch Sử

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

    Đánh giá: 6 /10 từ 6 lượt

Bạn đang đọc truyện Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc của tác giả Giang Hoài Ngọc trên trang đọc truyện online.Giang Phong, một người bình thường sống ở Việt Nam đầu thế kỷ 21, trong một biến cố, bị một lực lượng thần bí đưa về cuối thời Trần, một thời kỳ loạn lạc với đầy những biến cố. Xem một người bình ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C130 - ĐẠI KẾT CỤC

9 năm trước

C129 - HAI ĐẾ QUỐC CÙNG DIỆT VONG

9 năm trước

C128 - BURSA ĐẠI HỘI CHIẾN (2)

9 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - SỰ CỐ

9 năm trước

C2 - XUYÊN VIỆT – TA CŨNG XUYÊN VIỆT

9 năm trước

C3 - CHIÊM QUÂN LAI PHẠM

9 năm trước

C4 - NỬA ĐÊM TẬP DOANH

9 năm trước

C5 - QUÂN CHIÊM ĐẠI BẠI

9 năm trước

C6 - ĐỊNH SÁCH

9 năm trước

C7 - THÁNH SƠN

9 năm trước

C8 - KIẾM TIỀN ĐẠI KẾ

9 năm trước

C9 - THẾ CĂNG PHÓ NHẬM, TỔNG LĨNH NAM TRẤN

9 năm trước

C10 - TƯ DUNG HÀNH DOANH (1)

9 năm trước

Trang 1/13