THÔNG TIN TRUYỆN

Đại Ngụy Cung Đình

Thể loại: Lịch sử

Tác giả:

Tình trạng: Còn Tiếp...

Đại Ngụy Cung Đình

    Đánh giá: 8 /10 từ 4 lượt

Đại Ngụy Cung Đình - Đang ra - Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Giới thiệu truyện lịch sử lôi cuốn này:

Anh hùng nào ai coi trọng xuất thân quán xứ?

Dù là ăn mày đầu đường xó chợ, chỉ cần có ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C75 - Chương 75 - Hồi Cung

5 năm trước

C74 - Chương 74 - Đêm

5 năm trước

C73 - Chương 73 - Chương 73: Sơ Suất (2)

5 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Bài Thơ Làm Náo Động Văn Đức Điện

5 năm trước

C2 - Chương 2 - Chương 2: Quái Thi Dị Từ

5 năm trước

C3 - Chương 3 - Chương 3: Thả Diều

5 năm trước

C4 - Chương 4 - Chương 4: Nhi Tử Cơ Trí

5 năm trước

C5 - Chương 5 - Chương 5: Khuyến Học

5 năm trước

C6 - Chương 6 - Chương 6: Giao Dịch Luận

5 năm trước

C7 - Chương 7 - Chương 7: Chiến Tranh Phụ Tử

5 năm trước

C8 - Chương 8 - Chương 8: Đốt Đàn Nấu Hạc

5 năm trước

C9 - Chương 9 - Chương 9: Hoàng Tử Ra Quyền

5 năm trước

C10 - Chương 10 - Chương 10: Thiên Tử Phản Kích

5 năm trước

Trang 1/8