Truyện Teen

34 Chương

20,723 lượt đọc

Truyện Teen

38 Chương

19,595 lượt đọc

Ngôn Tình

14 Chương

9,452 lượt đọc

Truyện Ma

34 Chương

16,298 lượt đọc

Ngôn Tình

76 Chương

62,812 lượt đọc

Xuất Bản HOT

1

Huyền Huyễn • 96,419 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 91,533 lượt đọc

3

Ngôn Tình • 81,629 lượt đọc

3

Kiếm Hiệp • 73,489 lượt đọc

4

Quân Sự • 70,465 lượt đọc

5

Ngôn Tình • 67,340 lượt đọc

6

Ngôn Tình • 65,851 lượt đọc

7

Ngôn Tình • 62,812 lượt đọc

8

Ngôn Tình • 59,775 lượt đọc

9

Ngôn Tình • 54,373 lượt đọc