Dị Giới

598 Chương

158,177 lượt đọc

Đô Thị

967 Chương

200,598 lượt đọc

Ngôn Tình

171 Chương

74,863 lượt đọc

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương

1391 Chương

72,210 lượt đọc

Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Năng

751 Chương

68,008 lượt đọc

Dị Giới

1830 Chương

1,144,413 lượt đọc

Kiếm Hiệp

1149 Chương

946,852 lượt đọc

Tiên Hiệp

866 Chương

167,689 lượt đọc

Xuyên Không

101 Chương

37,895 lượt đọc

Dị Giới

218 Chương

63,564 lượt đọc

Đô Thị

781 Chương

667,999 lượt đọc

Ngôn Tình

839 Chương

432,263 lượt đọc

Đô Thị

33 Chương

23,726 lượt đọc

Đô Thị

149 Chương

74,272 lượt đọc

Đô Thị

731 Chương

176,278 lượt đọc

Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp, Dị Giới

1202 Chương

326,124 lượt đọc

Tiên Hiệp

435 Chương

94,437 lượt đọc

Kiếm Hiệp

176 Chương

39,322 lượt đọc

Dị Giới

164 Chương

57,171 lượt đọc

Dị Giới

344 Chương

91,599 lượt đọc

Dị Giới

149 Chương

59,716 lượt đọc

Dị Giới

56 Chương

31,959 lượt đọc

Dị Giới

93 Chương

65,413 lượt đọc

Dị Giới

189 Chương

70,984 lượt đọc

Dị Giới

21 Chương

13,895 lượt đọc

Dị Giới

29 Chương

19,053 lượt đọc

Khoa Huyễn

201 Chương

82,810 lượt đọc

Khoa Huyễn

930 Chương

153,778 lượt đọc

Võng Du

12 Chương

10,001 lượt đọc

Ngôn Tình

93 Chương

32,511 lượt đọc

Điền Văn HOT

1

Xuyên Không • 861,610 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 162,742 lượt đọc

3

Xuyên Không • 122,394 lượt đọc

3

Xuyên Không • 117,392 lượt đọc

4

Ngôn Tình • 96,263 lượt đọc

5

Xuyên Không • 94,281 lượt đọc

6

Xuyên Không • 82,943 lượt đọc

7

Xuyên Không • 65,514 lượt đọc

8

Ngôn Tình • 63,911 lượt đọc

9

Ngôn Tình • 49,528 lượt đọc