Dị Giới

598 Chương

Đô Thị

967 Chương

Ngôn Tình

171 Chương

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương

1391 Chương

Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Năng

751 Chương

Dị Giới

1830 Chương

Kiếm Hiệp

1149 Chương

Tiên Hiệp

866 Chương

Xuyên Không

101 Chương

Dị Giới

218 Chương

Đô Thị

781 Chương

Ngôn Tình

839 Chương

Đô Thị

33 Chương

Đô Thị

149 Chương

Đô Thị

731 Chương

Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp, Dị Giới

1202 Chương

Tiên Hiệp

435 Chương

Kiếm Hiệp

176 Chương

Dị Giới

164 Chương

Dị Giới

344 Chương

Dị Giới

149 Chương

Dị Giới

56 Chương

Dị Giới

93 Chương

Dị Giới

189 Chương

Dị Giới

21 Chương

Dị Giới

29 Chương

Khoa Huyễn

201 Chương

Khoa Huyễn

930 Chương

Võng Du

12 Chương

Ngôn Tình

93 Chương

Điền Văn HOT

1

Xuyên Không • 918,300 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 167,826 lượt đọc

3

Xuyên Không • 126,677 lượt đọc

3

Xuyên Không • 126,351 lượt đọc

4

Ngôn Tình • 99,612 lượt đọc

5

Xuyên Không • 96,377 lượt đọc

6

Xuyên Không • 84,984 lượt đọc

7

Xuyên Không • 68,413 lượt đọc

8

Ngôn Tình • 67,013 lượt đọc

9

Ngôn Tình • 54,998 lượt đọc