Dị Giới

598 Chương

159,315 lượt đọc

Đô Thị

967 Chương

203,644 lượt đọc

Ngôn Tình

171 Chương

75,771 lượt đọc

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương

1391 Chương

74,276 lượt đọc

Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Năng

751 Chương

69,197 lượt đọc

Dị Giới

1830 Chương

1,156,696 lượt đọc

Kiếm Hiệp

1149 Chương

951,818 lượt đọc

Tiên Hiệp

866 Chương

169,199 lượt đọc

Xuyên Không

101 Chương

38,290 lượt đọc

Dị Giới

218 Chương

64,206 lượt đọc

Đô Thị

781 Chương

676,316 lượt đọc

Ngôn Tình

839 Chương

433,201 lượt đọc

Đô Thị

33 Chương

24,061 lượt đọc

Đô Thị

149 Chương

75,100 lượt đọc

Đô Thị

731 Chương

179,422 lượt đọc

Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp, Dị Giới

1202 Chương

331,222 lượt đọc

Tiên Hiệp

435 Chương

94,907 lượt đọc

Kiếm Hiệp

176 Chương

39,762 lượt đọc

Dị Giới

164 Chương

57,572 lượt đọc

Dị Giới

344 Chương

92,076 lượt đọc

Dị Giới

149 Chương

60,449 lượt đọc

Dị Giới

56 Chương

32,272 lượt đọc

Dị Giới

93 Chương

66,103 lượt đọc

Dị Giới

189 Chương

71,398 lượt đọc

Dị Giới

21 Chương

14,123 lượt đọc

Dị Giới

29 Chương

19,227 lượt đọc

Khoa Huyễn

201 Chương

83,366 lượt đọc

Khoa Huyễn

930 Chương

154,610 lượt đọc

Võng Du

12 Chương

10,164 lượt đọc

Ngôn Tình

93 Chương

32,893 lượt đọc

Điền Văn HOT

1

Xuyên Không • 867,403 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 163,337 lượt đọc

3

Xuyên Không • 123,253 lượt đọc

3

Xuyên Không • 118,054 lượt đọc

4

Ngôn Tình • 96,801 lượt đọc

5

Xuyên Không • 94,643 lượt đọc

6

Xuyên Không • 83,225 lượt đọc

7

Xuyên Không • 65,855 lượt đọc

8

Ngôn Tình • 64,230 lượt đọc

9

Ngôn Tình • 50,295 lượt đọc